Companny Profile
Contact Us
HengLiTechnology(China) Co.,Ltd
Phone:0917-8922629
Fax:0917-7282811
Address:New Road, Baoji City
Contact:Mr Dong
Website:www.hltechchina.com
Contact Us
  

Hengli Technology(china) Co.,Ltd
Tel:0917-8922629
Fax:0917-7282811
E-mail:hltech@sohu.com
Code:721400
Add:3# xinjinglu weibingqu baojishi